Opvragen leidraad

Kostendeskundigen en -managers die in aanmerking willen komen voor inschrijving in het Register Kostenmanager Nederland kunnen zich aanmelden door middel van de leidraad. Aan de hand van die leidraad kunnen zij opleiding en ervaring aangeven, en kan door een puntentelling worden getoetst of opname in het register haalbaar is.

De ingevulde leidraad, voorzien van kopieën van diploma´s en getuigschriften, tenminste drie referentiebrieven van opdrachtgevers en een verklaring omtrent het gedrag, wordt door het bestuur van het RKN getoetst, waarna wordt besloten over de toelating van een kandidaat.

De leidraad kan worden opgevraagd door contact op te nemen met het Register Kostenmanager Nederland via het contactformulier.
© 2019 Stichting RKN. Alle rechten voorbehouden. | Realisatie: direct-effect